FITBOX - KRUHÁČE


Efektivně fungující aerobní aktivity v hit fitness


Fitbox
Lekce jsou ve vysokém aerobním tempu, využívá se kombinací kopů a úderů vycházejících z boxerských či kickboxerských technik, spolu s posilováním celého pohybového aparátu. Protivníkem je tzv. totem. Obvykle se využívá rytmu hudby pro větší motivaci jedince při sportovním vytížení.
Kruhový trénink
Kruhový trénink se skládá z vybraných cviků - stanovišť (může jich být až 16) zatěžujících jednotlivé svalové skupiny po dobu předem určenou. Jedná se o komplexní cvičební program, který zahrnuje prvky kardiovaskulárního a silového cvičení zároveň. Posiluje svaly, zpevňuje tělo, zrychluje metabolismus a spaluje tuky. Interval zátěže a pauzy se stanovuje dle účelu, který má daný trénink splňovat. Pauza je ale obvykle jen tak dlouhá, aby umožnila cvičícímu přesun z jednoho stanoviště na druhé. Dalším faktorem je rychlost provádění cviku. Měl by se provádět svižně, v tempu, s cílem provést vyšší počet opakování, nikoliv však na úkor správné techniky provedení.
Trénink Tabata
Trénink který znamená střídání 20 sekund cvičení s 10 sekundami odpočinku, non stop, v osmi sériích. Extrémně krátké pauzy na odpočinek a zdánlivě neměnná opakování v programu Tabata jsou perfektní na odbourávání tělesného tuku.